64-URAMAKI, SUSHI, SASHAMI - Restaurante Japones FUJIYA BARCELONA

Vaya al Contenido
64 - URAMAKI, SUSHI Y SASHIMI

URAMAKI 8 EBI uramaki, 8 Sapporo maki
SASHIMI : 3 de salmón, 3 atún y
                  3 dorada
NIGIRI : 2 de salmón, 1 atún 
               y 1 de dorada

31,50 € (IVA Incl)
Regreso al contenido